Vanaf wanneer is de afgegeven aanwijzing geldig?

Deze is geldig vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant. Alleen gepubliceerde besluiten zijn geldig.