Ik wacht nog op het besluit van mijn accreditatie. Kan ik alvast een aanwijzing aanvragen?

Het heeft geen zin alvast een aanwijzing aan te vragen. De overheid neemt uw aanvraag van een aanwijzing en/of aanmelding namelijk alleen in behandeling als deze compleet is. Alle relevante informatie moet worden meegezonden, waaronder de accreditatieverklaring die de Raad voor Accreditatie (RvA) na een positief besluit aan de kandidaat instelling afgeeft.