Wat moet mijn werkgever doen nu hij weet welk risico ik als werknemer heb gelopen door het werken met asbesthoudend straalgrit?

Uw werkgever moet schriftelijk vastleggen dat u bent blootgesteld aan asbesthoudend straalgrit, en moet daarbij een schatting geven van de hoogte en de duur van deze blootstelling. Deze gegevens moeten minimaal 40 jaar worden bewaard.

Verder moet uw werkgever u voorlichting geven over de mate van blootstelling die kan zijn opgetreden, en over de kans dat dit tot schade aan de gezondheid leidt.