Ik ben in de tijd dat het asbesthoudend straalgrit is gebruikt, een maand met vakantie geweest. Wat betekent dat voor mijn risico op blootstelling aan asbesthoudend straalgrit?

Als u gedurende 2 maanden bent blootgesteld in plaats van 3 maanden, dan kan het berekende risico eenvoudig worden vermenigvuldigd met 2/3.