Kan ik getest worden op gezondheidsschade door asbesthoudend straalgrit?

Als u bij het stralen met asbesthoudend straalgrit asbest heeft ingeademd, dan is dat helaas niet zichtbaar in een longonderzoek, of een ander type onderzoek. Een eventueel effect op de gezondheid treedt na het inademen van asbest pas na vele jaren – vaak tientallen jaren – op. Het is daarom niet zinvol om u te laten onderzoeken. De kans dat een negatief effect op uw gezondheid optreedt, is zéér klein.