Mijn blootstellingsprofiel voor asbesthoudend straalgrit is anders dan TNO heeft opgesteld. Hoe bereken ik mijn eigen gezondheidsrisico?

Het berekenen van uw eigen gezondheidsrisico is niet eenvoudig. Wel kan uw werkgever u hierin helpen. De rapportage van TNO bevat handvatten voor bedrijven om de blootstelling van eigen, werknemers te kunnen inschatten. De rapportage van het RIVM bevat een handleiding om – met behulp van de berekende blootstelling – de hierbij behorende risico’s te berekenen. In beide gevallen kan de werkgever hiervoor – het best een deskundige inschakelen, bij voorkeur een arbeidshygiënist of een andere deskundige met kennis op het gebied van blootstellingsonderzoek.