Wat kan ik doen wanneer ik het niet mee eens ben met deze vordering?

Tegen de meeste beslissingen van de Inspectie SZW kunt u bezwaar maken en eventueel in beroep komen. Tegen een vordering kan dat echter niet. Indien u niet aan de vordering voldoet, kan een proces-verbaal worden opgemaakt, omdat u dan weigert aan een ambtelijk gegeven bevel gehoor te geven. De Officier van Justitie zal bepalen of hij wil vervolgen en welke straf hij daarvoor gaat eisen. U kunt zich in deze strafzaak verdedigen volgens de daar gebruikelijke regels, eventueel met hulp van een advocaat.