Wat is het verschil tussen de vordering en het verzoek dat ik heb ontvangen?

Het verzoek gaat er vanuit dat u meewerkt aan het onderzoek. Doet u dat niet en verstrekt u de door de Inspectie SZW  verlangde gegevens niet op vrijwillige basis, dan kan hij deze vorderen. U bent wettelijk verplicht aan een vordering gehoor te geven.