Wat is een vordering?

De Inspectie SZW zal u op basis van zijn toezichthoudende taak eerst verzoeken om documenten op te sturen of vragen te beantwoorden. Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan de Inspectie deze van u vorderen. U bent verplicht aan een vordering gehoor te geven. Doet u dat niet, dan pleegt u een strafbaar feit.