Waarom ontvang ik een vordering?

U ontvangt een vordering als u niet aan het eerste verzoek van de Inspectie SZW hebt voldaan om gegevens te verstrekken of vragen te beantwoorden.