Ontvang ik een boete als ik 1 of meerdere documenten niet aanlever?

De Inspectie SZW beoordeelt de door u aangeleverde documenten. Wanneer 1 of meerdere documenten niet zijn aangeleverd of documenten als onvoldoende worden beoordeelt omdat er elementen in ontbreken, dan ontvangt u eerst een vordering om de documenten alsnog aan te leveren. Geeft u geen of onvoldoende gehoor aan de vordering? Dan kunt u een boete ontvangen voor het niet voldoen aan de arbowetgeving.