Voorwoord Jaarverslag 2018

Voorwoord Jaarverslag 2018

Maatschappelijk effect. Voor ons, de Inspectie SZW, betekent dit gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

We werken samen waar dat kan. We grijpen stevig in waar nodig. Met inspecties en opsporing. We werken selectief en risicogericht, op basis van analyses en onderzoek. Met steeds meer gevarieerde toezichtmiddelen. In samenwerking met andere toezichthouders en - waar dat kan - ook met werkgevers, branches en andere belangenbehartigers.

Onze aanpak is hard nodig, want er gaan nog veel zaken verkeerd. Zo had in 2018 maar 45% van de bedrijven een Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Dat moet snel anders. Want het is wettelijk verplicht en bewezen effectief. Veiligheidscultuur verdient de volle aandacht. Van werkgevers èn werknemers. Mensenlevens worden nodeloos op het spel gezet.

Vorig jaar zagen onze inspecteurs weer veel werknemers die het risico liepen op uitbuiting en onderbetaling. Of die in ongezonde omstandigheden werkten. Met blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Wat later tot ernstige lichamelijke aandoeningen kan leiden. Misstanden die we niet mogen accepteren.

En het gaat niet alleen om fysieke veiligheid. Ook stress en burn out verdienen alle aandacht. Psychische klachten zijn goed voor een derde van het arbeidsverzuim. Veel werknemers vallen langdurig uit, terwijl tijdig ingrijpen dat voorkomt.

We onderzoeken hoe we op kunnen treden tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Onze arbeidsmarkt moet voor iedereen toegankelijk zijn. En iedereen heeft daarbij recht op een eerlijke behandeling. Ongeacht leeftijd, geslacht of afkomst.

Als Inspectie SZW concentreren we ons op de grootste risico’s. Onze gereedschapskist bevat hiervoor steeds meer instrumenten. We zetten ze stevig in waar dat moet, maar ook ondersteunend waar het kan. Denk aan campagnes, gedragsinterventies en het aanbieden van zelfinspectietools. Het zetten van druk op partners en branches in risicosectoren. Het voeren van indringende gesprekken met ondernemers en opdrachtgevers om risico’s te voorkomen. En aan nieuwe manieren van inspecteren.

In dit jaarverslag kunt u lezen wat deze werkwijze in 2018 aan resultaten heeft opgeleverd.

Marc Kuipers

Inspecteur-generaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid