1. Home
  2.   Publicaties
  3.   Sectoren
  4. Sectoren met grote risico's

Sectoren met grote risico's

In een aantal sectoren lopen werknemers grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s. De Inspectie zet een mix van instrumenten in om de naleving van de wettelijke regels te verbeteren, zoals inspecties, voorlichtingsactiviteiten en overleg met branchepartijen.

Overzicht van risicosectoren

Kies in de navigatie aan de linkerkant de sector waarvan u de beschikbare informatie en publicaties wilt bekijken.