BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)

Deze BasisInspectieModule (BIM) is toepasbaar op werkzaamheden of arbeidsplaatsen waar werknemers worden blootgesteld aan dieselmotoremissies (DME). Deze BIM gaat uit van de huidige stand van de techniek. Daarnaast wordt melding gemaakt van de gezondheidskundige advieswaarde van de Gezondheidsraad uit 2018. De advieswaarde is geen grenswaarde. Hierover geeft de SER-commissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) eerst advies. Op basis van dat advies zal de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wettelijke grenswaarde voor dieselmotoren vaststellen. Indien de Inspectie SZW volgens de aangepaste BIM gaat handhaven wordt een passende overgangstermijn in acht genomen.