BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)

Deze BasisInspectieModule (BIM) is tijdelijk ingetrokken, in afwachting van een besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de grenswaarde. Hierover heeft de SER-commissie Arbeidsomstandigheden onlangs een advies uitgebracht. Zodra de grenswaarde is vastgesteld, zal de Basisinspectiemodule weer gepubliceerd worden en zal deze het uitgangspunt vormen voor de handhaving.