BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)

Deze BasisInspectieModule (BIM) is eerder dit jaar tijdelijk ingetrokken, in afwachting van een besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de grenswaarde. Nu de wettelijke grenswaarde voor voor DME op 1 juli 2020 van kracht is geworden, wordt de daarop geactualiseerde BasisInspectieModule (BIM) binnenkort op deze website gepubliceerd. Deze BIM zal het uitgangspunt vormen voor de handhaving.