Basisinspectiemodule Ongewenste Omgangsvormen inclusief arbeidsdiscriminatie

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar bij het inspecteren op het arbeidsrisico Ongewenste Omgangsvormen. Ongewenste Omgangsvormen maken naast Agressie en Geweld door derden (zoals cliënten, bezoekers, bewoners, patiënten, leerlingen en reizigers) en naast Werkdruk onderdeel uit van het risico Psychosociale Arbeidsbelasting, hierna te noemen PSA.