Basisinspectiemodule Vervangingsregeling Vluchtige Organische Stoffen

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar bij werkzaamheden zoals aangegeven in § 4.8a van de Arboregeling waarbij gewerkt wordt met vluchtige organische stoffen zoals gedefinieerd in artikel 4.62a van het Arbobesluit.