Basisinspectiemodule Aanrijdgevaar bij werkzaamheden op en langs de openbare weg

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar op de arbeidsplaats aan, op of langs de openbare weg. Te denken valt in het bijzonder aan het werken in het werkvak aan, op of langs de openbare weg waarop normaal gesproken sprake is van doorgaand verkeer. Aanrijdgevaar bij intern transport op bedrijfsterreinen valt buiten de scoop van deze basis-inspectiemodule.