Basisinspectiemodule Naleving blootstelling gevaarlijke stoffen a.d.h.v. 4 stappenmodel (Lange termijn blootstelling)

Deze basis inspectiemodule is toepasbaar binnen sectoren waar vaak met veel verschillende stoffen wordt gewerkt, waarbij het niet altijd waarneembaar is dat werknemers worden blootgesteld aan (te) hoge concentraties gevaarlijke stoffen.