Basisinspectiemodule Fysieke belasting - Tillen

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar op alle werkzaamheden waarbij handmatig tillen voorkomt.