Basisinspectiemodule Arbozorg in herinspecties

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepassing is. Hij beschrijft vanaf het eerste bezoek (1ste inspectie) tot en met het 4de bezoek (notoire overtreders) welke elementen van arbozorg in de verschillende stappen onderzocht en gehandhaafd worden.