Basisinspectiemodule Arbo zorg - systeemniveau

Deze basis - inspectiemodule is toepasbaar bij die inspectie waar Arbozorg deel van uitmaakt.
De module is een denkkader waar de inspecteur gebruik van kan maken bij een check op de beleidsbepalingen van de Arbowet