WOinActie

In 2020 heeft het programma Arbeidsmarktdiscriminatie en Psychosociale arbeidsbelasting van Inspectie SZW een project uitgevoerd gericht op de universiteiten in Nederland. Aan alle universiteiten is gevraagd om ‘actieplannen’ - de plannen van de universiteiten op het gebied van werkdruk, ongewenst gedrag/discriminatie en arbeidstijden - aan Inspectie SZW aan te leveren. Deze plannen zijn vervolgens door Inspectie SZW bestudeerd en geanaly­seerd. Met de gekozen interventie in de vorm van actieplannen houdt Inspectie SZW de vinger aan de pols en wordt tevens recht gedaan aan de primaire verantwoordelijkheid van de universiteiten om zelf in actie te komen en regie te nemen. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de acties en bevindingen in het kader van het project van Inspectie SZW.