Opdrachtgeverschap gemeenten Wmo 2015

Gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden horen de normaalste zaak van de wereld te zijn. Zeker in de zorg want daar spelen grote arbeidsrisico’s zoals werkstress, fysieke overbelasting, te lange en ongezonde werktijden en agressieve bejegening door omstanders. Bij de uitvoering van opdrachten heeft niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever invloed op gezond, veilig en eerlijk werken bij hun opdrachtnemers. Gemeenten zijn door de decentralisatie van verantwoordelijkheden van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet naar het gemeentelijk domein één van de belangrijkste opdrachtgevers geworden in de sector Zorg en Welzijn. Als onderdeel van het toezichtsprogramma Zorg en welzijn geeft de Inspectie in dit rapport inzicht in de wijze waarop gemeenten invulling geven aan het opdrachtgeverschap met betrekking tot gezond, veilig en eerlijk werk.