Rapport 'Gezondheidsrisico’s voor werknemers en omwonenden ten gevolge van blootstelling aan met asbest verontreinigd straalgrit'

In oktober 2017 werd bekend dat het straalmiddel Eurogrit smeltslak verontreinigd was met wit asbest (chrysotiel). Het verontreinigde straalgrit is ongeveer drie maanden in de handel geweest. In dit rapport zijn de extra risico’s op kanker voor de werknemers en omwonenden berekend op basis van de gegevens van TNO en de risiconiveaus vastgesteld door de Gezondheidsraad.