Met 18 jaar ben je (niet) volwassen

Veel jongeren die uit de (gedwongen) jeugdhulp komen, hebben ook na hun 18e verjaardag nog ondersteuning nodig. Om verschillende redenen komt deze ondersteuning niet altijd van de grond. Sommige jongeren willen geen hulp. Ze zijn zorgmoe en denken dat ze het zelf en zonder hulp kunnen. In andere gevallen ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de volwassenhulp. Dit is een al lang bestaand probleem.

Wel is er één en ander veranderd in de verdeling van de verantwoordelijkheden op dit terrein. Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie. Doordat deze verantwoordelijkheden in één hand liggen, hebben gemeenten de mogelijkheid om de jongeren integraliteit en continuïteit van zorg en ondersteuning te bieden. Er zijn echter signalen dat gemeenten er onvoldoende in slagen om de afdelingen werk en inkomen ook bij de integrale aanpak te betrekken.

Inspectie SZW onderzoekt daarom in hoeverre gemeentelijke afdelingen werk en inkomen betrokken zijn bij de integrale ondersteuning van de jongeren. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van fase 1 van het onderzoek. Het betreft kwantitatief onderzoek dat ingaat op de vraag in hoeverre gemeentelijke afdelingen werk en inkomen en de jeugdhulp samenwerken ten behoeve van de continuïteit van de zorg en ondersteuning voor jongeren afkomstig uit de jeugdhulp.