Eerlijk, veilig en gezond werken in de agrarische en groene sector

De Inspectie SZW heeft in 2016 in totaal 102 inspecties uitgevoerd in de agrarische en groene sector. Bij deze inspecties stond de wetgeving in relatie tot arbeidsmarktfraude centraal. Het gaat daarbij om naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), de Arbeidstijdenwet (ATW) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Hoort bij