Productinspecties kolomboormachines

De Inspectie SZW heeft in 2015 kolomboormachines geïnspecteerd. Aanleiding hiervoor waren de resultaten van arbeidsomstandighedeninspecties in de Metaal en in het Onderwijs in 2012. Uit deze Arbo-inspecties bleek dat in 70% van de geïnspecteerde bedrijven sprake was van een overtreding met een kolomboormachine.

Onveilige (werkwijzen met) boormachines zijn geregeld oorzaak van ongevallen. Uit de jaren 2008 – 2012 zijn 23 meldingsplichtige arbeidsongevallen bij Inspectie SZW bekend, waarbij een kolomboormachine is betrokken. Bij deze 23 onderzochte ongevallen zijn 19 personen in aanraking gekomen met de draaiende boor of boorkop. Uit 2014 zijn 5 ongevallen bekend, waarbij een medewerker (blijvend) letsel heeft opgelopen. In 4 van de 5 gevallen was er sprake van een ondeugdelijke afscherming van de boor. Het merendeel van de ongevallen leidt tot een amputatie van delen van vingers en/of hand.