Tweede klantmanagersenquête jongeren

In deze nota wordt een landelijk beeld geschetst van een aantal onderdelen van de dienstverlening door klantmanagers aan jongeren in de WWB.