De boete belicht

De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, ook wel de Fraudewet genoemd, is op 1 januari 2013 ingevoerd. De wet beoogt met het opleggen van hoge(re) boetes de naleving van de SZW-wetten te bevorderen. Ruim een jaar na invoering van de wet heeft de Inspectie onderzocht hoe de uitvoeringsinstellingen die WWB-, WW- en AOW-uitkeringen verstrekken, deze wet uitvoeren.