Scheepsbouw 2013

De inspectie SZW heeft in 2013 als onderdeel van de meerjarensectoraanpak Metaal 2011-2014 een inspectieproject uitgevoerd bij scheepsbouw en – reparatiebedrijven. In deze factsheet zijn de belangrijkste resultaten van dit inspectieproject weergegeven.