Begeleiding van werkzoekenden met een arbeidsbeperking naar werk

Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief deel. Voor het kwalitatieve deel zijn 24 interviews gehouden met diverse functionarissen van UWV en 21 functionarissen van gemeenten met een verschillend aantal inwoners, die werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden naar werk. Het kwantitatieve deel omvat een internetenquĂȘte onder UWV en gemeenten.