Bestandskoppelingen bij fraudebestrijding

Deze nota beschrijft de bevindingen van een onderzoek naar de koppeling van uitkeringsbestanden met bestanden van buiten de keten van werk en inkomen bij het tegengaan van fraude en onrechtmatig gebruik van uitkeringen. Het onderzoek vormt samen met twee andere onderzoeken de basis voor de rapportage 'Informatie-uitwisseling van het SUWI-stelsel met aanpalende stelsels‘.