Implementatie van eenmalige gegevensuitvraag

Onderzoekt naar de voortgang die de ketenpartners in de sociale zekerheid boeken bij de invoering van de WEU.