Onderzoeksinstructie en rapportageformat onderzoek arbeidsongeval

Soms levert het investeren in veiligheid meer op dan het opleggen van een boete. Bij ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel oploopt, kunnen onze inspecteurs besluiten om de werkgever zelf het ongeval te laten onderzoeken en hierover te rapporteren. Het doel hiervan is te achterhalen waarom het is misgegaan en hoe ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Dit document beschrijft hoe een werkgever een ongeval kan onderzoeken en hierover kan rapporteren. De elementen die moeten worden onderzocht, worden beschreven. Ook wordt uitgelegd aan welke eisen de rapportage moet voldoen.