Resultaten en conclusies PSA inspectie in de Installatietechniek 2019-2020

Er is meer aandacht van werkgevers nodig bij de installatie en technische onderhoudsdiensten voor de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenst gedrag.  Dit blijkt uit controles van de Inspectie SZW bij 37 installatie en technische onderhoudsdiensten.

Bij de 37 gecontroleerde bedrijven werden zo’n 500 overtredingen geconstateerd.

Tijdens de inspecties werd beoordeeld of zij de risico’s op werkdruk, agressie en ongewenst gedrag inventariseren, onderzoeken, planmatig aanpakken en evalueren om zo de risico’s onder controle te hebben. Extra aandacht was er tijdens de controles voor jong professionals.

De Inspectie is van oordeel dat de organisaties meer werk moeten maken van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De Inspectie SZW is in gesprek met de ondernemersvereniging Techniek Nederland. Zij gaan aan de slag om samen met hun leden werk te maken van een betere aanpak van PSA. De herinspecties laten een positief effect zien. Alle geherïnspecteerde organisaties hebben de PSA-risico’s geïnventariseerd en ze zijn bezig om de maatregelen te implementeren en evalueren.

PSA

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door werkdruk, agressie of ongewenste omgangsvormen zoals discriminatie pesten of (seksuele) intimidatie. Of een combinatie daarvan. De wet noemt deze factoren Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Alle werkgevers zijn wettelijk verplicht om PSA aan te pakken.