Samenwerking tussen Inspectie SZW en OD

Inspectie SZW en de Programmaraad Asbest van OD.NL hebben  besloten een gezamenlijke agenda op te stellen voor de komende jaren voor het toezicht op de asbestsanering. Inspectie SZW heeft voor haar activiteiten m.b.t. asbestverwijdering een specifiek programma ingericht, waarin alle intern betrokkenen participeren; door de ‘Programmaraad Asbest van OD.NL’ is een Werkkamer Asbest ingericht die namens OD NL instrumenten voor de handhavingsaanpak voor asbestsaneringen ontwikkelt.