Kamerbrief 'Mogelijke gezondheidsrisico's werknemers en omwonenden als gevolg van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit'

Conform toezegging in de brief van 27 september 2018 biedt T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de rapporten aan van TNO en RIVM over mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling van werknemers en omwonenden aan asbestvezels afkomstig van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit van Eurogrit B.V., aan aan de Tweede Kamer.