Jaarverslag 2017

Gezond, veilig en eerlijk werk. Ook in een bloeiende economie zijn het helaas geen vanzelfsprekendheden. Opnieuw zagen we in 2017 een stijging van het aantal gemelde arbeidsongevallen. Een negatieve trend die nu al vijf jaar aanhoudt en die zich moeilijk laat doorbreken. Bemoedigend was vorig jaar de daling van het aantal dodelijke arbeidsongevallen. Dat kwam uit op 50, daar waar het in 2016 nog om 70 mensen ging. Een ontwikkeling waarvan we hopen dat die doorzet. Want iedere dode is er één te veel.