Bijstelling Jaarplan 2020

De Inspectie SZW beschrijft de aanpassing van voorgenomen activiteiten in 2020 in verband met COVID-19.