Vragenlijst voor de bepaling van de draagkracht van een natuurlijk persoon

Om uw betalingscapaciteit als natuurlijk persoon te kunnen bepalen moet u het onderstaande vragenlijst invullen en - voorzien van de benodigde bewijsmiddelen - naar de Inspectie SZW sturen.