Flyer 'Een cao-onderzoek bij uw bedrijf door de Inspectie SZW'

Naar aanleiding van een verzoek of melding kunnen inspecteurs van de Inspectie SZW onderzoek doen in uw bedrijf op grond van artikel 10 Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV), artikel 8 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) of artikel 10 Waadi. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek, en over de werkwijze en bevoegdheden van onze inspecteurs.