Nog een keer overtreden? Hardere aanpak!

Vanuit maatschappij en politiek klinkt de roep om een stevigere aanpak van het overtreden van arbeidswetten en fraude met uitkeringen. Het gaat bijvoorbeeld om illegale arbeid of slechte werkomstandigheden. Daarom is er een nieuwe wet van kracht geworden: de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Met nieuwe en strengere maatregelen wil de overheid het overtreden van wetten ontmoedigen en uiteindelijk uitbannen. Herhaalde overtreders (recidivisten) worden nog strenger bestraft om verdere herhaling van de overtreding te voorkomen.