Brzo-inspectie Gezond en veilig werken in Brzo-bedrijven

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), omdat zij met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Deze bedrijven moeten specifieke maatregelen nemen om de risico’s van zware ongevallen voor de werknemers, de omwonenden en het milieu te beperken. Want als er bij deze bedrijven iets mis gaat, kan de impact voor werknemers en omgeving enorm zijn.