Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

In deze folder leest u op welke wijze en onder welke voorwaarden u tegen deze boetebeschikking bezwaar kunt maken, of hoe u hier in een latere fase beroep tegen kunt aantekenen.