Fysieke belasting in de zorg één van de aandachtspunten van Inspectie SZW

Bijna de helft van het arbeidsgebonden verzuim wordt veroorzaakt door hoge fysieke belasting. Een steeds aanhoudende fysieke belasting kan leiden tot langdurige klachten bij zorgmedewerkers. Dat is vervelend voor henzelf én voor de cliënten. Om fysieke belasting te verminderen vindt de Inspectie SZW het erg belangrijk dat zorgorganisaties voldoende hulpmiddelen beschikbaar hebben, vindt de Inspectie SZW.