1. Home
  2.   Organisatie
  3.   Werkwijze
  4.   Toezicht en handhaving
  5. Sancties

WerkwijzeSancties

Als werkgevers of werknemers de arbeidsregels overtreden, treedt de Inspectie SZW handhavend op. Dat doet de Inspectie met een mix van instrumenten zoals waarschuwingen, boetes en stilleggingen.

Doel

Sancties zijn bedoeld om zo snel mogelijk een einde te maken aan een overtreding. Omdat sancties ook forse financiële gevolgen kunnen hebben, gaat hiervan vaak ook een preventieve werking uit.

Werkwijze

De Inspectie SZW bevestigt altijd schriftelijk welke sancties worden opgelegd, welke maatregelen moeten worden genomen en binnen welke termijn de overtreding(en) moet(en) zijn opgeheven. De Inspectie SZW controleert via steekproeven of de vereiste maatregelen zijn genomen. Als dat niet is gebeurd, wordt een zwaardere sanctie ingezet.

Folders

Sancties en boetes per wet uitgelegd

De sancties en boetes zijn per wet uitgewerkt. De tool ‘Boetes en sancties’ op zelfinspectie.nl geeft bij elke wet per artikel inzicht in boetes en sancties. Ook kan er op thema gezocht worden.

Meer informatie