1. Home
 2.   Organisatie
 3.   Werkwijze
 4. Toezicht en handhaving

WerkwijzeToezicht en handhaving

De maatschappij stelt voortdurend nieuwe eisen aan het toezicht van de Inspectie SZW. Maatschappelijke ontwikkelingen, opvattingen en wensen, politieke opdrachten en technologische veranderingen vragen om een inspectie die toekomst- en omgevingsgericht is. De Inspectie SZW werkt daarom risicogericht en vanuit een geïntegreerde toezichtvisie. Een afgewogen combinatie van interventies en (opsporings)onderzoeken moet zorgen voor een efficiënte en effectieve handhaving en toezicht.

De toezichtactiviteiten omvatten:

 • preventie (waaronder voorlichting);
  lees verder onder Handhavingsinstrumenten
 • signalering en risicoanalyse;
  lees verder onder Risicoanalyses
 • repressieve handhaving (het grootste deel van de activiteiten), waaronder bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving;
  lees verder onder Sancties

Naleving van wetten en regels

De Inspectie SZW draagt door inspectie, toezicht en opsporing bij aan naleving van wetten en regels. Dat neemt niet weg dat werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden verplicht zijn de wetten en regels na te leven.