1. Home
  2.   Organisatie
  3.   Werkwijze
  4. Risicoanalyses

WerkwijzeRisicoanalyses

De Inspectie SZW is selectief in haar toezicht; ze bepaalt haar prioriteiten op basis van risicoanalyses. Zo kan de Inspectie haar capaciteit efficiënt en met resultaat inzetten waar het nodig is.

Periodieke risicoanalyses

De Inspectie SZW verricht periodiek risicoanalyses op het terrein van werk en inkomen. Uit de resultaten van deze risicoanalyses volgt een rangorde van (onder andere inspectie-, opsporings- en onderzoeks)activiteiten waar de Inspectie SZW de komende periode sterker of minder sterk op inzet. Zoals bij alle risicoanalyses gaat het hier om momentopnames die, als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, worden bijgesteld.

Slim en doelmatig

Voor alle taakvelden geldt dat de Inspectie SZW, met het oog op een doelmatige inzet van middelen, steeds naar slimme combinaties van interventies (innovaties) zoekt. Risicoinventarisatie en prioriteitstelling zijn ‘instrumenten’ om de juiste accenten te leggen en, als de actuele analyse daartoe aanleiding geeft, de inzet van middelen tijdig bij te stellen.