1. Home
  2.   Organisatie
  3. Werkwijze

Werkwijze

De Inspectie SZW gaat uit van vertrouwen en richt zich op de belangrijkste risico’s. Het motto hierbij is ‘Hard waar het moet, zacht waar het kan’.

Uitgangspunten

De Inspectie SZW stelt de eigen kwaliteitssystemen van bedrijven centraal. De inspecties zijn vooral gericht op: 

  • bedrijfsprocessen met grote risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers;
  • de bestrijding van arbeidsmarktfraude;
  • notoire overtreders van de regels op het terrein van de arbeid.

‘Hard waar het moet, zacht waar het kan’

Sectoren, bedrijven en organisaties waar de risico’s laag zijn en de wet goed wordt nageleefd, worden niet door de inspectie bezocht. Zij krijgen een zogeheten ‘inspectievakantie’. Uitzonderingen hierop vormen onderzoeken naar ernstige arbeidsongevallen, klachten, meldingen en tips. De niet-goed presterende bedrijven daarentegen worden stevig aangepakt.