1. Home
  2. Organisatie

Organisatie

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Voor uitgebreide informatie over de Inspectie kunt u de folder Wat doet de Inspectie SZW? downloaden.

Meer informatie